БЛАГОДАРНОСТТА НА ЦВЕТЯТА

Благодарността на цветята

Цветята – тези пъстри живи същества, съпътстващи и украсяващи почти всяка минута от живота ни. Всички ги обичаме! Те, освен че могат да бъдат благодарни, според Фън-Шуй, пък и според вътрешното чувство на всеки, който обича цветята, те ни въздействат на изключително дълбоко, психологично ниво.